Ποιες επεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη Ρομποτική Μέθοδο;

Η Ρομποτική Χειρουργική είναι μία μετεξέλιξη της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, όπου οι κλασικές λαπαροσκοπικές επεμβάσεις γίνονται με τις ίδιες χειρουργικές αρχές, αλλά με τη βοήθεια του ρομποτικού συστήματος.

Τι είναι η Ρομποτική Χειρουργική;

Πρόκειται για μία νέα, ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδο, αντίστοιχη της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής. Η κοιλιά γεμίζεται με αδρανές αέριο (CO2), ώστε να φουσκώσει, να απωθηθούν τα κοιλιακά σπλάγχνα και να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος για εργασία.