Από πού προήλθε η διεθνής ονομασία «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ»;

Φυσικά εμπνεύστηκε και ορίσθηκε στην αρχαία Ελλάδα (όπως άλλωστε και η πλειονότητα των διεθνών ιατρικών όρων). Τα προθέματα: Χειρ – έργο και Χειρ – εργάτης, είναι οι λέξεις που συνέθεσαν τον ορισμό χειρουργική, ΚΑΙ σημαίνουν την ιατρική τέχνη και τον γιατρό τεχνίτη που θεραπεύει νοσήματα.

Πότε ανακαλύφθηκε η Λαπαροσκοπική Χειρουργική;

Η χειρουργική πρακτική ασκείται από τα προϊστορικά χρόνια όπου εκτελούνται και οι πρώτες ανατρήσεις κρανίων! Στα ιστορικά χρόνια Αιγύπτιοι χειρουργοί εκτελούσαν φλεβοτομίες και ακρωτηριασμούς.