Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Ρομποτικής Χειρουργικής;

Η Ρομποτική Χειρουργική αποτελεί μία μορφή ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής. Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της κλασικής λαπαροσκοπικής χειρουργικής με τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα του ρομποτικού συστήματος.